Accreditatie punten

Hoe zit het met accreditatie punten

Specialist/Arts

Heeft u Big nummer 01 dan ontvangt u 4 studiepunten

LHV lid

Bent u lid van de LHV en doet u via het LHV smartTyping dan ontvangt u 4 studiepunten

NVLF lid

Bent u lid van de NVLF en doet u via het NVLF smartTyping dan ontvangt u 4 studiepunten

Verpleegkundige of verzorgende

Als verpleegkundige of verzorgende kunt zelf ODA punten opgeven, 4 ODA punten

Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA) zijn activiteiten die jouw deskundigheid en professionalisering vergroten. Je bent vrij in de keuze van de inhoud van je activiteiten. Zolang ze:

  1. tot doel hebben jouw deskundigheid als verpleegkundige of verzorgende te bevorderen;
  2. niet behoren tot je werk;
  3. niet zijn geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Deskundigheidsbevordering valt onder de professionele standaard van de beroepsuitoefening.

Als verpleegkundige dien je gedurende een periode van vijf jaar 184 punten te behalen, waarvan minimaal 80 geaccrediteerd en 104 ODA.
Als verzorgende dien je 60 geaccrediteerde punten en 124 ODA te behalen. Dit betekent dat ongeveer 60% van de punten in het digitaal portfolio behaald dient te worden door middel van ODA.