Een leven lang plezier

SmartTyping leert de leerlingen spelenderwijs in slechts 4½ uur of 2 keer 2½ uur met 10 vingers blind typen. Dit levert ze in hun verdere ontwikkeling grote ‘leerwinst’ op.
Zie het artikel van Dr. H. van der Meijden over het belang van blindtypen, klik hier.


Na de cursus gaan ze 15 dagen oefenen in een online omgeving om hun snelheid en nauwkeurigheid te vergroten. Iedere dag ontvangen ze de resultaten van hun oefeningen. Na het 15 daagse oefenen gaan ze het toepassen in al het typewerk dat ze doen. Gedurende 6 maanden worden ze begeleid door hun trainer.

Het oefenen is super leuk omdat ze de toetsen al blindelings weten te vinden!

SmartTyping leert spelenderwijs de leerling blind en met 10 vingers typen. Tijdens de training maken ze gebruik van breinprikkelende hulpmiddelen als muziek, kleuren, afbeeldingen en een prachtig verhaal. Hierdoor wordt zowel hun logische, analytische en abstracte denkvermogen van de linker hersenhelft, als het beeldend en creatieve vermogen van de rechter hersenhelft geactiveerd. De leerling ervaart hierdoor een enorme leerversnelling met onmiddellijke opslag in je lange termijngeheugen.

Je kunt als leerkracht mee kijken hoe de leerling presteert.

Na iedere oefening vanuit het Smarttestingsysteem ontvangt de leerling het resultaat.

Wanneer jouw leerling met 10 vingers blind typt heeft dat een impact op zijn of haar leerprestatie. Het is ook gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijk kunnen aanpassen op de middelbare school. Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger’.

Typen staat los van taaldenken, van gedachten vasthouden in het talige geheugen.
(Zie ons prachtige brein, klik hier)

 • Waarom – Verbeterde leerprestaties
 • Hoe – In 4½ uur of 2 keer 2½ blind leren typen met 10 vingers
 • Stappen – De 0-meting, de training en dan 3 weken slechts 15 minuten per dag oefenen
 • Integratie – Integratie is snel en leuk

Help je leerlingen SmartTyping online aan te leren

ZO OPGEZET DAT ZE HET SNEL EN MAKKELIJK LEREN

Bij goed gevolg ontvangt de leerling een type certificaat.

Help je leerlingen en zet je school op een positieve manier op de kaart.

Licentie voor de leerkracht of niet?!

Een licentie voor de leerkracht kan maar hoeft niet.
Wij komen met plezier op jouw locatie SmartTyping aanleren aan de leerlingen.

SmartTyping door de leerkacht(en) met licentie!
Hoe werkt dat.

Je kunt je als docent opleiden voor SmartTyping, zodat je zelf ieder jaar jouw leerlingen met 10 vingers blind kan leren typen. Hiervoor volg je een train de trainer opleiding en ontvang je een licentie.

Train de trainer programma

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler” – Albert Einstein

SmartTyping is serieus uniek

Omdat het systeem zo uniek in elkaar zit vragen we jou als leerkracht SmartTyping te volgen. Ook als je al met 10 vinger blind kunt typen. Het duurt slechts 4½ uur. Je zal zien dat je eerst de karakters en hun positie op het toetsenbord in je brein verankert, waarna het brein de fijne motoriek aanstuurt. Je zal na de training te hebben gedaan volledig begrijpen waarom we dit aan je vragen. Omdat je merkt dat SmartTyping zo leuk is om aan te leren wordt je gemotiveerd om het aan je leerlingen te leren. Niet alleen jij als leerkracht maar straks ook je leerlingen zullen plezier hebben in het leerproces.

Het geven van SmartTyping is hierna makkelijk.

Dan 1 dagdeel instructie over hoe je SmartTyping geeft aan je leerlingen

In dit dagdeel leer je de handige SmartTyping didactiek en het trainen van een hand.

Dan ontvang je een licentie.

Jouw leerlingen monitoren

Wanneer je SmartTyping aan je leerlingen leert kun je ze monitoren. Ook je leerling ziet direct zijn of haar progressie. Je leert ze bovendien aandacht te hebben voor de juiste werkhouding, de hoogte van het werkblad en het beeldscherm. Ook besteed je aandacht aan de juiste zithouding, zowel voor de armen en benen als de rug. Op deze manier blijft de kans op vervelende ziektebeelden als RSI voor je leerlingen tot een minimum beperkt.

Licentie

Kom ook in aanmerking om SmartTyping te geven!

 • Waarom – Geef een duurzame toekomst aan je leerlingen
 • Hoe – In samenwerking met ons
 • Stappen – Eerst doe je SmartTyping dan een dagdeel dydactiek
 • Motivatie – Motiveer je leerlingen om de toetsen blindelings te kunnen vinden
 • Voor wie – Voor leerkracht die hun leerlingen SmartTyping willen leren

Hoe zit dat met dyslexie?

Dyslexie betekent dat iemand een vervelende strategie heeft bij het automatiseren van het lezen. SmartReading, één van onze andere trainingen, laat dit mooi zien. SmartReading is een studie- snelleesmethode met een buitengewoon gunstig effect op dyslexie. Deze methode geven we sinds 1992 met de nieuwste brein technieken zodat de deelnemers visueel leren lezen.

In 2007 hebben we gebaseerd op de smartmethode de type cursus SmartTyping ontwikkeld.

Deze korte film geeft inzicht over dyslexie en de smartmethode.

Wanneer jouw leerlingen na SmartTyping blind met 10 vingers kunnen typen, is het tempo in de klas geen probleem meer, kost het minder energie en door de visualisatie met SmartTyping is ook het lezen en spellen beter geworden. Wanneer je SmartTyping aan je leerlingen leert zullen ze makkelijker leren en sneller klaar zijn.

Help je leerlingen en zet je school op een positieve manier op de kaart.

Ontvang geheel vrijblijvend een voorstel

Resultaten

Na het voltooien van het volledige SmartTyping programma typen je leerlingen blind met 10 vingers en minimaal 30% sneller dan voorheen. Al hun verslagen zijn sneller verwerkt en door het typen hiervan zal de snelheid blijven toenemen.

De directie van de school zal SmartTyping moeten toejuichen.

Ontvang een licentie voorstel voor je school

 • Ontvang vrijblijvend een voorstel voor de licentie

 • Leerkracht – weinig extra tijd kwijt en leuk om te geven
 • Duur voor de leerlingen – Slechts  4½ uur of 2 x 2 uur en daarna 3 weken 15 minuten online

Training in de klas op school

 • Aantal deelnemers – Jouw klas
 • Duur – De training duurt 4½ uur of 2 x 2 uur en daarna 15 minuten per dag online oefenen

Wanneer wij naar de school komen zijn de cusustijden in overleg vast te stellen