Project omschrijving

SmartTyping licentie voor de leerkracht!

Wanneer je leerling blind en met 10 vingers typt, levert dit een enorme ‘leerwinst’ op. Handig voor nu en in de toekomst.

De motivatie om een conventionele (online) typecursus te volgen is vaak laag, aangezien dit zeer intensieve oefening vereist en vaak maanden duurt.

SmartTyping wordt in Belgie al jaren op scholen door de eigen leerkracht gegeven!

Met resultaat. De training wordt gegeven in twee sessies van 2½ uur, waarin naast de ingenieuze didactiek ook ruimte voor ontspanning bestaat. Daarna gaan de leerlingen 3 weken online slechts 15 minuten per dag oefenen.

Het oefenen is reuze leuk omdat de toetsen al blindelings worden gevonden!

Nu ook in Nederland in slechts 2 keer 2½ uur je leerlingen leren typen met 10 vingers!

SmartTyping leert je spelenderwijs blind en met 10 vingers typen. Tijdens de training maak je gebruik van breinprikkelende hulpmiddelen als muziek, kleur en afbeeldingen. Hierdoor wordt zowel uw logische, analytische en abstracte denkvermogen van de linker hersenhelft, als het beeldend en creatieve vermogen van de rechter hersenhelft geactiveerd. Je ervaart hierdoor een enorme leerversnelling met onmiddellijke opslag in je lange termijngeheugen.

Licentie

Leerkrachten komen in aanmerking om SmartTyping te geven, UNIEK!

Leuk om aan je leerlingen te geven.

Waneer ze eenmaal met 10 vingers blind kunnen typen heeft dat een impact op hun leerprestaties. Het is ook gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijk kunnen aanpassen op de middelbare school. Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger’.

Zie het artikel van Dr. H. van der Meijden over het belang van blindtypen.

Typen staat los van taaldenken, van gedachten vasthouden in het talige geheugen. (Zie ons prachtige brein)

 • Waarom – Goede voorbereiding voor nu en de toekomst want de type taken op school nemen toe
 • Hoe – In twee sessies van 2½ uur op je eigen locatie je leerlingen blind leren typen met 10 vingers
 • Wat – Eerst doen ze een 0-meting, dan de 2 sessies met daarna 3 weken slechts 15 minuten per dag oefenen
 • Motivatie – Het oefenen is reuze leuk omdat ze de toetsen al blindelings weten te vinden
 • Voor wie – Voor die leerkracht die de leerlingen SmartTyping willen leren
Vraag naar de mogelijkheden of schrijf je in

ALS LEERKRACHT SMARTTYPING KUNNEN GEVEN

ZO OPGEZET DAT JE HET SNEL EN MAKKELIJK LEERT

Methodiek

Train de trainer programma

Eerst doe je als leerkracht de 4½ uur durende training SmartTyping

– online de 0-meting
– 4½ uur klassikaal
– 3 weken de 15 minuten per dag oefenen

Dan 1 dagdeel train je hoe je SmartTyping geeft aan je leerlingen

– didactiek
– omgaan met vragen
– 1 hand trainen

Bij goed gevolg ontvang je een licentie.

Je gaat eerst zelf als leerkracht SmartTyping volgen. Ook als je al met 10 vinger blind kunt typen. Tijdens de 4½ uur durende training maak je gebruik van breinprikkelende hulpmiddelen als muziek, kleur en afbeeldingen. Hierdoor wordt zowel je logische, analytische en abstracte denkvermogen van de linker hersenhelft, als het beeldend en creatieve vermogen van de rechter hersenhelft geactiveerd. Je ervaart hierdoor een enorme leerversnelling met onmiddellijke opslag in je lange termijngeheugen.

Je leert eerst de karakters en hun positie op het toetsenbord te verankeren in het brein, waarna het brein de fijne motoriek aanstuurt. In tegenstelling tot conventionele typetrainingen waarin de motoriek net zo lang wordt herhaald, totdat het brein dit herkent en opslaat. Dit kost veel meer tijd en brengt weinig plezier. Deelnemers leren sneller wanneer zij plezier hebben in het leerproces. Gegarandeerd resultaat!

Programma

Eerst doe je de 4½ uur durende training daarna 1 dagdeel om het de leerling aan te kunnen leren

Omdat je merkt dat SmartTyping zo leuk is om aan te leren wordt je gemotiveerd om het aan je leerlingen te leren. De methodiek is zo uniek van opzet dat niet alleen jij als leerkracht maar straks ook je leerlingen plezier hebben in het leerproces.

Voor aanvang

Voor aanvang van de training ontvang je online een uitnodiging en doe je via internet in het SmartTesting systeem een 0-meting, hierin meten wij jouw startsnelheid en nauwkeurigheid. Dit betekent dat je na de klassikale training ‘real time’ je progressie van snelheid en accuratesse ziet.

Wanneer je SmartTyping aan je leerlingen leert kun je ze net zo monitoren als wij dat met jou doen. Ook je leerling ziet direct zijn of haar progressie.

Klassikale training

De klassikale training voor de leerkracht van 4½ uur is onderverdeeld in lessen die visueel en auditief worden ondersteund:

• Concentratietechnieken

• Associatietechnieken

• Basisrij linkerhand

• Basisrij rechterhand

• Linkerhand overige toetsen

• Rechterhand overige toetsen

• Linkerhand symbolen

• Rechterhand symbolen

• Linkerhand cijfers

• Rechterhand cijfers

Tijdens de training besteedt de trainer aandacht aan de juiste werkhouding. Zo leer je op welke hoogte het werkblad en het beeldscherm het beste staan. Ook wordt aandacht besteed aan je juiste zithouding, zowel voor de armen en benen als de rug. Op deze manier blijft de kans op vervelende ziektebeelden als RSI tot een minimum beperkt.

De klassikale training die jij als leerkracht aan je leerlingen leert bestaat uit 2 lessen van 2½ uur, elk op een andere dag.

SmartTesting online

SmartTesting is een uniek online oefen- en opvolgsysteem

Na de 4½ uur durende klassikale training oefen je met behulp van tests gedurende 15 achtereenvolgende werkdagen in het online follow-up systeem. Deze tests nemen 15 tot 30 minuten in beslag, waarna je direct feedback krijgt vanuit het systeem over de geleverde prestatie. Deze tests kan je op elk gewenst moment doen.

Tussentijds bestaat er de mogelijkheid om de status quo en progressie te meten in het online vervolgsysteem. De eerste 15 werkdagen na de training begeleiden wij je dagelijks per e-mail om je te motiveren tot oefenen.

Het bovenstaande proces doe je straks ook met je leerlingen. Heel eenvoudig dus en bijna geen extra werk.

Vraag naar de mogelijkheden of schrijf je in

Wie volgen de training SmartTyping

Leerkrachten die gemotiveerd zijn om SmartTyping aan hun leerlingen te leren.

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler” – Albert Einstein

Resultaten

Na het voltooien van het volledige SmartTyping programma type je zelf als leerkracht blind met 10 vingers en minimaal 30% sneller dan voorheen. Je verslagen zijn sneller verwerkt en door het typen hiervan zal de snelheid blijven toenemen.

Gedurende het gehele traject wordt je voortgang bewaakt door de eigen trainer.
Deze kan als vraagbaak, begeleider en coach optreden. Het contact met de trainer loopt via e-mail.

In beginsel komt elke leerkracht in aanmerking om een licentie te verkrijgen.

De directie van de school zal SmartTyping moeten ondersteunen en tekent mee voor de licentie.

Maak vrijblijvend een afspraak.

Dyslexie betekent dat iemand een onhandige strategie heeft bij het automatiseren van het lezen. SmartReading laat dit mooi zien. SmartReading is een studie- snelleesmethode met een buitengewoon gunstig effect op dyslexie. Deze methode geven we sinds 1992 met de nieuwste brein technieken zodat de deelnemers visueel leren lezen.

In 2009 hebben we gebaseerd op de smartmethode de type cursus SmartTyping ontwikkeld.

Kijk naar de korte film om een idee te krijgen.

Wanneer jouw leerlingen na SmartTyping blind met 10 vingers kunnen typen, is het tempo in de klas geen probleem meer, kost het minder energie en door de visualisatie met SmartTyping is ook het lezen en spellen beter geworden.

Je blijft, zolang je de licentie hebt, altijd ondersteuning van ons ontvangen. Ook ontvang je automatisch de nieuwste inzichten en technieken wanneer deze er zijn.

Als leerkracht maak je steeds vaker gebruik van het toetsenbord. Wanneer je met 10 vingers blind kunt typen, levert dit een enorme tijdwinst op en extra aandacht voor je leerlingen.

Wanneer je SmartTyping aan je leerlingen leert zullen ze makkelijker leren en sneller klaar zijn.

Zet je school op een positieve manier op de kaart.

Vraag naar de mogelijkheden of schrijf je in

Ontvang de licentie mogelijkheden

 • Ontvang vrijblijvend een voorstel voor de licentie

 • Leerkracht – weinig extra tijd kwijt en leuk om te geven
 • Duur voor de leerkracht – Slechts 4½ uur en daarna 3 weken 15 minuten online
 • Duur voor de leerlingen – Slechts 2 keer 2½ uur en daarna 3 weken 15 minuten online

Voor het onderwijs gelden licentie prijzen.

De cursustijden voor een In-Company zijn in overleg vast te stellen, gangbare tijden zijn bijvoorbeeld:

 • Ochtend 08:30 – 13:00 uur
 • Middag 13:00 – 17:30 uur
 • Avond 17:30 – 22:00 uur

De gehele brein benadering voor beter resultaat!

Vrijblijvend voorstel

Je kunt geheel vrijblijvend een voorstel voor de licentievorm ontvangen. Het voorstel is helder als glas en transparant.

Trainers

Kees van Rooijen
Kees van RooijenSenior Trainer
Lizelotte Wijn
Lizelotte WijnSenior Trainer

Wordt ook één van de 15.000+ deelnemers van Global Edutainment

Hedendaagse trainingen om je carrière te bevorderen.