Onderzoeksgegevens uitwerken kost tijd

Onderzoeksgegevens uitwerken is een tijdrovende klus

Logopedisten doen hun werk grondig en gedegen. Voordat zij een behandeling starten brengen zij eerst taalproblematiek in kaart door het doen van onderzoek. Hun bevindingen leggen zij vast in een onderzoeksverslag. Dit is vaak een tijdrovende klus. De logopedist die het onderzoek heeft uitgevoerd probeert een goed beeld van de patiënt op papier te zetten en gebruikt hiervoor testresultaten en observatiegegevens. Het schetsen van het complete plaatje dat uit het onderzoek naar voren is gekomen kan nu eenmaal niet in drie woorden. Verslaglegging is daarom een tijdrovende klus.

Hier valt tijdwinst te behalen. Door gemakkelijker, sneller en met minder fouten te typen kan de logopedist gemakkelijk tijd winnen bij:

  • het uitwerken van spontane taal t.b.v. een spontane taal analyse,
  • het beschrijven van observaties tijdens een onderzoek,
  • het verwoorden van bevindingen tijdens een observatie,
  • het uitwerken van onderzoeksverslagen, behandelplannen, behandelverslagen,
  • et cetera.

Hoeveel verslagen maakt u per week, per jaar? Als u 10 minuten per verslag zou winnen, hoeveel tijd heeft u dan ineens per jaar over om andere dingen te doen?

Hier leest u verder hoe dit kunt bereiken.