Hoe vaak voert u telefonisch overleg per week?

Telefonisch overleggen met tijdwinst!

Cheerful young female operator with headset using desktop computer in office

Zowel in het onderwijs als in de zorg kan men niet meer om digitalisering heen. In het onderwijs worden leerresultaten en handelingsplannen verwerkt in leerlingvolgsystemen en leerkrachten zijn het makkelijkste te bereiken via email. In de zorg werkt men met elektronische patiëntendossiers en communiceert men via Zorgmail.

Zowel in het onderwijs als in de zorg wordt voorgeschreven wat er vastgelegd moet worden. De vele overlegmomenten moeten worden vastgelegd, ook telefonisch overleg. Na een overleg moet hierom ook nog een gespreksverslag gemaakt worden, dit kost weer extra tijd. Tijd die net bespaard was door telefonisch te overleggen.

Door tijdens een telefonisch overleg meteen een gespreksverslag te typen wordt zeer veel tijd bespaard. Mensen die blind kunnen typen kunnen hun aandacht houden bij het telefoongesprek en leggen met groot gemak ondertussen de belangrijkste gespreksonderwerpen en afspraken in hun digitale systeem vast. Directe tijdwinst!

Wilt u ook met gemak deze tijdwinst realiseren?

Kijk hier voor meer informatie.