Tijd voor de patiënt

Paramedici zijn het liefste bezig met hun patiënt.

Dit lijkt logisch, toch staat de patiëntgebonden tijd ernstig onder druk door alle bijkomstige verplichtingen. Het schrijven van behandelplannen, onderzoeksverslagen, evaluaties en vastleggen van contactmomenten met derden neemt veel tijd in beslag. Veel van de paramedici die ik spreek willen deze taken zo snel mogelijk kunnen doen. Ik herken dit ook, ik ben mijn tijd liever bezig met de patiënt dan achter de computer.

Aan alle eisen die worden gesteld aan mij als behandelaar en aan alle regels waar ik aan moet voldoen kan ik weinig veranderen. Daarom bedacht ik hoe ik de werkzaamheden achter de computer toch sneller kon doen. Kan ik bijvoorbeeld tijdens een anamnesegesprek de gegevens vlot in de computer zetten én toch goed contact hebben met de patiënt? Ik bedacht dat ik vaardiger moest worden op de computer en ging op zoek naar een methode om sneller en met minder fouten te leren typen. Ik wilde alleen geen weken kwijt zijn met saaie motorische typoefeningen. Ik besloot de training SmartTyping te volgen, maar wel met de nodige dosis scepsis. Want hoe kun je in één dagdeel sneller leren typen?

De training Smart Typing duurde inderdaad één dagdeel. Door visualisatie leerde ik het hele toetsenbord kennen. Het was een intensieve ochtend maar ik was verbaasd over het resultaat en het plezier waarmee ik de trainingsochtend heb doorlopen. Na drie weken met korte online oefeningen thuis heb ik mijn typsnelheid verhoogd en mijn aantal fouten verminderd.

Aan de eisen die aan mij als therapeut worden gesteld kan ik nog steeds niets veranderen. Ik heb mijzelf daarom verder bekwaamd en heb nog steeds geen spijt van deze keuze.

Wil meer weten? Neem een kijkje op SmartTyping voor paramedici.