Vervangt AI het typewerk?

AI is ontworpen om o.a. geautomatiseerde conversaties te voeren met gebruikers. Het vervangt echter niet het typen, maar helpt bij het automatiseren van een deel van de communicatie tussen mens en computer.


Met behulp van natuurlijke taalverwerkingstechnieken kan bijvoorbeeld ChatGPT teksten interpreteren en betekenisvolle antwoorden genereren op basis van de context en de intentie van de gebruiker. Dit kan nuttig zijn in situaties waarin veelvoorkomende vragen automatisch beantwoord kunnen worden zonder menselijke tussenkomst.
Dus hoewel ChatGPT de noodzaak om bepaalde teksten te typen kan verminderen, vervangt het niet het typen in zijn geheel. Informatie bewerken, veranderen alsook gevoelige informatie invoeren zal blijven.

Typen blijft een belangrijke manier om informatie in te voeren en met anderen te communiceren.